Reklamace zboží

Chybička se vloudila a vaše objednávka dorazila poškozená, nebo o nějakou tu drobnost chudší či naopak bohatší? Jednoduše – potřebujete u nás zakoupené zboží reklamovat? Poradíme vám, jak na to. Řiďte se naším stručným návodem, který vám pomůže celým procesem snadno proplout.

Reklamace vadného zboží

Reklamace vadného zboží z důvodu, že: zboží bylo nefunkční či poškozené, bylo v jiném množství nebo se jednalo o jiný produkt.

Při reklamaci nás vždy nejdříve kontaktujte na e-mailové adrese eshop@nekupto.cz nebo na telefonním čísle +420 770 112 627 a domluvíme se na postupu reklamace. V mnoha případech nám totiž stačí zaslat jako důkaz fotografii vady. Pokud bude třeba přece jen zaslat produkt zpět, tak se s vámi na způsobu odeslání domluvíme.

Pro zjednodušení a urychlení vyřízení doporučujeme vytisknout a vyplnit reklamační formulář níže na této stránce, který zašlete spolu s reklamovaným zbožím na naši adresu. V případě nemožnosti vytištění stačí přepis důležitých údajů na papír. Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů, nejpozději podle zákona ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Při jakékoliv komunikaci, prosíme, vždy uvádějte pro urychlení vaše číslo objednávky, pomůže nám při vyhledávání.

Veškeré další informace najdete v obchodních podmínkách. Nebo nás kontaktujte na eshop@nekupto.cz a + 420 770 112 627.

Nekupto s.r.o.

Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice, Česká republika

www.nekupto.cz

E-mail: eshop@nekupto.cz

Tel.: +420 770 112 627

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Stručně: Nákup můžete zrušit do 14 dní od zakoupení, nebo převzetí zboží, pokud k němu došlo později. Stačí nám napsat například e-mailem, uvést vaše číslo objednávky a informaci, že využíváte toto své právo na odstoupení od smlouvy.

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy uzavřené po internetu bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Nekupto s.r.o., se sídlem Bedřichovická 1654/72, 664 51 Šlapanice, Česká republika, identifikační číslo: 46977155, e-mail: eshop@nekupto.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na výše uvedenou adresu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Stručně: Následuje dalších 14 dní, během kterých nám vy vrátíte zakoupené zboží a my následně po jeho obdržení vrátíme vaše peníze včetně dosavadního poštovného. Proto doporučujeme, vracejte zboží rovnou s dopisem/e-mailem o odstoupení. Poštovné za navrácení zboží hradíte vy.

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 

Stáhnout formulář | Uplatnění reklamace